Inscription
Connexion
1
Membre
DESCRIPTION
1. [Hitotsu] Kono sekai ni okeru arayuru sasshō, sensō, ryakudatsu o kinzuru. 2. [Futatsu] Arasoi wa subete gēmu ni yoru shōhai de kaiketsu suru mono to suru. 3. [Mittsu] Gēmu ni wa, sōgo ga taitō to handan shita mono o kakete okonawa reru. 4. [Yottsu] "S
MEMBRES
Nom Rôle Level
Markyo
chief 16